Ημερολόγιο

Απρίλιος.2020
4
Σαββάτο
09:32
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 8

Εβδομάδα 570

Μήνας 445

Σύνολο 319381

Το περιοδικό μας...

Πρόταση της ΠΟΑΞΙΑ για τη διαδικασία επιλογής της Ηγεσίας του Σώματος

ΠΡΟΣ: Την Επιτροπή Αναθεώρησης πλαισίου διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα Αξιολόγησης, Κρίσεων και Προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.


ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση, Κρίσεις και Προαγωγές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας – Θεσμοθέτηση διαδικασίας επιλογής της Ηγεσίας του Σώματος»
ΣΧΕΤ: Το Π.Δ. 24/1997.

Στο περιθώριο των εργασιών της Επιτροπής Αναμόρφωσης-Αναθεώρησης του Συστήματος Αξιολόγησης, Κρίσεων και περαιτέρω προαγωγών των Αξιωματικών της Αστυνομίας, υπενθυμίζουμε το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) προκειμένου για την ανάδειξη των ανωτάτων Αξιωματικών του Σώματος καθώς και την θεσμοθέτηση (συγκεκριμενοποίηση) της κορυφαίας διαδικασίας όπως είναι η επιλογή της Ηγεσία του Σώματος [Αρχηγός και Υπαρχηγός] μέσα από διαφάνεια και αξιοκρατία, η οποία θα διασφαλίζει την ευρύτερη κοινωνική, πολιτική αποδοχή και συναίνεση.

Συνακόλουθα των παραπάνω, σας καταθέτουμε την ακόλουθη πρόταση:

 

Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός το Σώματος να επιλέγονται από το ΚΥΣΕΑ μεταξύ όλων των Αντιστράτηγων και Υποστρατήγων του Σώματος, με την παρακάτω διαδικασία. Στο τέλος του ημερολογιακού Έτους λήξης της χρονικής θητείας του Αρχηγού και Υπαρχηγού, οι ενδιαφερόμενοι-υποψήφιοι θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα , το οποίο θα διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων(Διακομματική Επιτροπή). Στη συνέχεια, θα καλούνται ενώπιον αυτής όπου και θα καταθέτουν και θα αναλύουν το προγραμματικό τους Σχέδιο (project) με τους στόχους τους σε χρονοδιάγραμμα καθώς και τους τρόπους-μέσα υλοποίησής τους.

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας και τα στοιχεία των υπηρεσιακών τους φακέλων, θα προβαίνει κατά της εκτίμηση-κρίση της, στην τελική πρότασή της για δύο (2) εκ των υποψηφίων, με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της, υποβάλλοντας την πρόταση της στο ΚΥΣΕΑ, το οποίο στη συνέχεια θα επιλέγει τον έναν για τη πλήρωση της θέσης του Αρχηγού και τον άλλο για του Υπαρχηγού, αντίστοιχα. Η πρόταση της Επιτροπής είναι δεσμευτική για το ΚΥΣΕΑ.

Η Επιλογή νεωτέρων στην επετηρίδα δεν θα συμπαρασύρει σε αποστρατεία τους αρχαιότερους, οι οποίοι θα παραμένουν κανονικά στην επετηρίδα και θα κρίνονται κατά τις ετήσιες, τακτικές κρίσεις.

2014 poaxia no ypografes

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...