Ημερολόγιο

Απρίλιος.2020
4
Σαββάτο
09:13
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 7

Εβδομάδα 569

Μήνας 444

Σύνολο 319380

Το περιοδικό μας...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(άρθρου 38 Καταστατικού Π.Ο.ΑΞΙ.Α)

Ύστερα από την 130/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που ελήφθη κατά την 05/04/2016 συνεδρίασή του, συστήνεται Διαρκής Ειδική Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38 του Καταστατικού.

Τακτικά Μέλη της Ειδικής Επιτροπής ορίζονται οι:

1) Α/Δ ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ Χρήστος, ως πρόεδρος.
2) Α/Δ ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος, ως μέλος.
3) Α/Α’ ΔΕΔΕΣ Παναγιώτης, ως μέλος.
4) Υ/Β’ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Πέτρος, ως μέλος.
5) Ανθ. ΛΟΥΚΕΡΗΣ Παναγής, ως μέλος.

και αναπληρωματικά μέλη οι:

1) Α/Υ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Παναγιώτης.
2) Α/Α’ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ιωάννης.
3) Ανθ. ΣΙΑΝΔΡΗΣ Παναγιώτης.

Η θητεία της Επιτροπής, θα είναι από συγκροτήσεως της έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Αρμοδιότητες της Διαρκούς Ειδικής Επιτροπής, θα είναι η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σε άμεση συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στο ΔΣ της Ομοσπονδίας αναφορικά με ζητήματα οικονομικά, ασφαλιστικά, θεσμικά και θέματα προσωπικού. Επίσης, η εκπόνηση μελετών, η κατάθεση σχεδίων νόμων και π.δ., η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς κ.λπ.

Στις συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής μπορεί να μετέχει τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Επίσης, μετά από πρόταση της Επιτροπής μπορεί να μετέχουν και μη μέλη αυτής, για θέματα στα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις και προσόντα για την εκπόνηση των μελετών, όπως οικονομικές-αναλογιστικές μελέτες κλπ.
Η ευθύνη για τη λειτουργία και τον συντονισμό της Επιτροπής, τις συνεδριάσεις, τα χρονοδιαγράμματα, τις αρμοδιότητες των μελών κλπ, ανατίθεται στον Πρόεδρο αυτής, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, προκειμένου να διαμορφώνει πληρέστερη άποψη και να εισηγείται επί του εξεταζόμενου κάθε φορά θέματος.

Επιπλέον, ως εκ της θέσεως του, ο Πρόεδρος παρίσταται, μετά του Προέδρου της Ομοσπονδίας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, σε κάθε συνάντηση, που άπτεται του έργου της Επιτροπής, με την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία, με πολιτικά κόμματα, με συνδικαλιστικές Οργανώσεις και λοιπούς φορείς, προκειμένου να εισηγείται και να αναπτύσσει τα παραπάνω θέματα.

 

O πρόεδρος

Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...