Επίσκεψη στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για το θέμα του εφάπαξ

Συνάντηση με την πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κα Παναγιώτα ΧΑΡΩΝΗ καθώς και με τον αναλογιστή κ. Βασίλειο ΜΠΕΤΣΗ είχαν σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, το μέλος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος ΠΛΑΤΙΑΣ, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στο ΤΕΑΠΑΣΑ και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ. Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ και ο αντιπρόεδρός της κ. Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ.

20160621 132136 800 450

Θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή μας για την διαδικασία χορήγησης των εφάπαξ βοηθημάτων ύστερα και από την ψήφιση του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Από την πλευρά μας μεταφέραμε το οξύ πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της διετούς καθυστέρησης όσον αφορά στη χορήγηση των δικαιούμενων εφάπαξ στους συνταξιοδοτηθέντες συναδέλφους μας και ζητήσαμε την άμεση έγκριση των αιτήσεων και την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης των εφάπαξ, με δεδομένο ότι για τους αποστρατευθέντες από τον Ιούνιο του 2014 έως 31/12/2014 είναι ξεκάθαρος ο τρόπος υπολογισμού τους.

Η πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι για αυτήν την κατηγορία ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία χορήγησης αφού ξεπεράστηκαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα μέσω της Διαχείρισης χρηματικού ενώ για τους αιτούντες των ετών 2015 και 2016 απαιτείται αφενός η έκδοση της εγκυκλίου από το υπουργείο Εργασίας με την οποία θα διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού με το νέο μαθηματικό τύπο και αφετέρου απαιτείται αναλογιστική μελέτη για τον καθορισμό της “Ετήσιας μεταβολής της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους”, δηλαδή το λεγόμενο (gk).

Από την πλευρά μας ζητήσαμε επίσπευση των διαδικασιών και επ’ αυτού αφού όπως μας ενημέρωσε και ο αναλογιστής κ. Μπέτσης, ο απαιτούμενος χρόνος για την αναλογιστική μελέτη δεν ξεπερνά τις δέκα ημέρες. Σύμφωνα δε με την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη που είχε εκπονηθεί από την εταιρεία του, τα Ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι υγιή και δεν παρουσιάζονταν ουδένα πρόβλημα ρευστότητας και έχουν τη δυνατότητα της άμεσης χορήγησης των προϋπολογισθέντων εφάπαξ.

Κατόπιν τούτου θέλουμε να πιστεύουμε ότι το χρονίζον αυτό θέμα και με την αυτοτέλεια του Ταμείου μας, που επετεύχθη χάρη των ενεργειών και των πιέσεων του συνδικαλιστικού μας κινήματος, θα απεμπλακεί από τις συμπληγάδες των μνημονιακών νομοθετημάτων για την ανακούφιση των δικαιούχων συναδέλφων μας, που γι’ αυτούς στις μέρες μας το εφάπαξ αποτελεί μια σημαντική βοήθεια, δεδομένου ότι τα χρήματα αυτά δεν τους χαρίζονται αλλά αποτελούν χρόνιες κρατήσεις από την πολυετή υπηρεσία τους.

Η Ομοσπονδία μας θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το ταμείο, παρακολουθώντας τις διαδικασίες, προκειμένου να παρέμβει θεσμικά εκ νέου, αν τούτο απαιτηθεί.

2014 poaxia no ypografes