Ανακοίνωση (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.- Π.Ο.ΑΣ.Υ.) για τις ληστρικές επιδρομές στο μισθό μας

 

S.O.S. !

 

Συνάδελφοι,

Με τους επισυναπτόμενους δύο (2) πίνακες που κατάρτισαν έγκυρα και υπεύθυνα οι Ομοσπονδίες μας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τις νέες ληστρικές περικοπές που θα υποστούμε τον Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο.


Τα λόγια είναι περιττά και δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτά που έρχονται.
Οι Ομοσπονδίες μας, για τα μέτρα του τρόμου, πέραν της ένστολης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 9/9/2011 αποφασίζουν σειρά κινητοποιήσεων κατόπιν έκτακτης σύγκλησης των συλλογικών τους οργάνων την προσεχή εβδομάδα.

ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ …

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ Ν. 3986/2011
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ -1-

5555555 400

ΠΙΝΑΚΑΣ -2-

77777 400


Επειδή δημιουργήθηκαν εύλογες απορίες στους συναδέλφους για το συνολικό ποσό της παρακράτησης κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο όπως εμφαίνεται στο Πίνακα Β΄ όπου συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά αλληλεγγύης 2% η οποία όμως θα καταβληθεί μέσω της εφορίας, παραθέτουμε παρακάτω νέο Πίνακα Γ’ με το σύνολο παρακρατήσεων χωρίς την προαναφερόμενη εισφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ -Γ-

8888889999 400



ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν. 3986/2011 ΚΑΙ 4002/2011