Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την επίλυση υπερώριμων αιτημάτων μας

 

Αγώνας δρόμου για την επίλυση υπερώριμων αιτημάτων μας


Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας αναφορικά με την επίλυση χρόνιων αιτημάτων μας, με αφορμή την ψήφιση τις προσεχείς ημέρες από τη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σας ενημερώνουμε ότι οι Ομοσπονδίες μας πιέζουν μέχρι και την τελευταία στιγμή ώστε να συμπεριληφθούν στο εν λόγω νομοθέτημα και άλλες διατάξεις, πέραν των αιτημάτων που έγιναν αποδεκτά από την Ηγεσία και αφορούν όπως ήδη γνωρίζετε, την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για τα αδικήματα αστυνομικών που διώκονται κατ’ έγκληση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την καθιέρωση πόρου υπέρ του ΜΤΣ και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, τις προαγωγές Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό Υπαστυνόμου Β΄ του Ν. 3686/2008 και την αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλάκων, ως ανώτερης βαθμίδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Απευθυνόμενοι εκ νέου στους αρμόδιους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης, απαιτούμε τη ρύθμιση και των κάτωθι αιτημάτων μας:


1) Νομοθετική Ρύθμιση για προαγωγή Αστυφυλάκων Ανακριτικών Υπαλλήλων του Ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α΄) στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου με την συμπλήρωση 7, 12 και 22 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα.

2) Εξαίρεση καταβολής παραβόλου όταν ο αστυνομικός υπάλληλος υποβάλλει μήνυση για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα που διαπράττονται σε βάρος του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

3) Άμεση ρύθμιση της εκπροσώπησής μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. με την τροποποίηση και διεύρυνση της σύνθεσης του Δ.Σ. σε έντεκα μέλη.

4) Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση και εξόφληση των κονδυλίων για τα οφειλόμενα οδοιπορικά έξοδα παρελθόντων ετών.

5) Νομοθετική ρύθμιση ώστε τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου, καθώς και των αστυνομικών ειρηνικής περιόδου που τελούν σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για τις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων ως ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984.

6) Αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας του χρόνου που μεσολάβησε από την κατάταξη έως τον διορισμό αστυνομικού προσωπικού. Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης να αντικατασταθούν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3875/2002 ως εξής: «Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της παρ. 23 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α΄) μπορούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό τους, αντίστοιχα, με καταβολή από τους ιδίους της προβλεπόμενης εισφοράς, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α) και 17 παρ. 2 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), ήτοι ποσοστό 6,67% επί των συνταξίμων αποδοχών».

7) Ίδρυση υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, καθώς και γραφείων δημοσίου κατηγόρου στις έδρες διευθύνσεων των νομών με αρμοδιότητα κάλυψης των αναγκών όλων των Πταισματοδικείων του Νομού.


ds poaxia_poasy_no_sfrag