Επιστολή Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ. για το εκλογικό επίδομα

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,


Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών διαμαρτυρίας μας (Ψήφισμα της 28-2-2012, υπ’ αριθμ. 22/2012 από 9-3-2012 και υπ’ αριθμ. 700/4/8 από 15-3-2012) για την αναίτια εξαίρεση του αστυνομικού προσωπικού από την χορήγηση του εκλογικού επιδόματος κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, επανερχόμαστε σήμερα, τονίζοντας τα ακόλουθα:


Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι χθες κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία θα χορηγηθεί εκλογικό επίδομα σε μια άλλη κατηγορία εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς και πάλι να συμπεριλαμβάνονται οι αστυνομικοί, καίτοι αναλυτικά είχαμε εξηγήσει τους λόγους που επιβάλλουν την ίδια μεταχείριση όσων εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία.
Επειδή προφανώς παραγνωρίζεται ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι μόνο για αυτήν καθ’ εαυτή ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, αλλά και επί της ουσίας της ίδιας της εκλογικής διαδικασίας, Σας επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, σε τι συνίσταται η συνεισφορά του ένστολου.


Α. Υπερεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου που απορρέει από τη φρούρηση εκλογικών τμημάτων, εκλογικών κέντρων, συνοδεία-μεταφορά εκλογικού υλικού.
Β. Μέτρα τάξης και ασφάλειας λόγω προεκλογικών συγκεντρώσεων, ομιλιών κλπ.
Γ. Επίδοση αλληλογραφίας διορισμού εφορευτικών επιτροπών.
Δ. Αναστολή αδειών ένστολου προσωπικού – επιφυλακή προσωπικού.


Εξάλλου, η ιδιάζουσα περίοδος τέλεσης των εκλογών επιφέρει επιπρόσθετη καταπόνηση του αστυνομικού προσωπικού, ενώ το αίσθημα αδικίας που εισπράττει με την εξαίρεσή του από τη χορήγηση του εκλογικού επιδόματος, μόνο αρνητικά έρχεται να λειτουργήσει στο ήδη τρωθέν ηθικό και αξιόμαχό του. Ή μήπως έχει κανείς την εντύπωση ότι η περικοπή και αυτού του ελάχιστου βοηθήματος, και μάλιστα μετά από τις τόσες περικοπές που ήδη έχουν γίνει ή προαναγγέλλονται ότι θα γίνουν, θα αφήσει τον αστυνομικό ανεπηρέαστο στην άσκηση των καθηκόντων του.
Επειδή, τέλος, θεωρούμε ότι η Πολιτεία δεν πρέπει να ευτελίζει τους θεσμούς, προειδοποιούμε τους υπεύθυνους ότι δεν θα δεχθούμε «φιλοδωρήματα», αλλά έντιμη και αξιοπρεπή μεταχείριση, καθότι είναι γνωστό ότι κατά τις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αποζημίωση ανήλθε στα 900 ευρώ και στις περιφερειακές στα 700 ευρώ.

 


ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ


να αποδεχθείτε την προτεινόμενη τροπολογία, και τα πολιτικά κόμματα, να στηρίξουν το αυτονόητο και δίκαιο αυτό αίτημά μας.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο…


«Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη κατά περίπτωση. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και ο αριθμός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €) εφάπαξ.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000 €).»


ds poaxia_poasy_no_sfrag