Με παρέμβαση Βουλευτών προερχομένων από το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα μας για τα ασφαλιστικά ταμεία

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία των τριών Βουλευτών ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ Δημητρίου, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ηλία και ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ Αθανασίου, έγινε δεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδη ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ κατατεθείσα από αυτούς τροπολογία κατά τη σημερινή συζήτηση νομοσχεδίου αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την οποία στα ασφαλιστικά μας ταμεία περιέρχεται πόρος 5 % από τα πρόστιμα των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μια καθοριστική παρέμβαση υπέρ των ασφαλιστικών μας ταμείων, χρόνιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος που πέραν της οικονομικής πτυχής, προσδίδει μια τολμηρή νότα αισιοδοξίας στην παρούσα αρνητική συγκυρία για την επιτυχή κατάληξη ενεργειών που τις διακρίνει η επιμονή και η ζέση για το αιτούμενο.

Επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας τη σχετική «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», καθώς και την προαναφερόμενη «ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ»

 

ds poaxia poasy no sfrag

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
NΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Μετά από «Οδύσσεια» αρκετού χρόνου ένα δίκαιο αίτημα των ενστόλων (Αστυνομικών, Στρατιωτικών και Πυροσβεστών) έγινε αποδεκτό από την Κυβέρνηση.
Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου της αρμοδιότητός του ‘’Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ‘’, έκανε δεκτή τροπολογία που κατατέθηκε από πλευράς των Βουλευτών κκ. Κυριαζίδη Δημήτρη, Βλαχογιάννη Ηλία και Νταβλούρου Αθανασίου και αφορά την εξυγίανση και οικονομική ανάκαμψη των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού 1. της Ελληνικής Αστυνομίας-Στρατού, δηλαδή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), και 2. του Πυροσβεστικού Σώματος, δηλαδή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΤΑΥΠΣ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), κατ’ αναλογίαν προς την διάταξη του άρθρου 10 ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102, τεύχ. Α’) που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων για το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού.
Την εν λόγω τροπολογία δεν ψήφισαν: Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., το Κ.Κ.Ε., η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και οι Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές. Παρόν ψήφισαν : η ΔΗΜ.ΑΡ. και οι ΑΝ.ΕΛ. .
Παρατίθεται το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
1. Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο 38Α υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις ΜΤΣ και ΤΕΑΠΑΣΑ » με το εξής περιεχόμενο:
« … ΑΡΘΡΟ 38 Α
1. Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2. Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΤΑΥΠΣ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί του εισπραττόμενου παραβόλου του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ι’ του Ν. 3511/2006, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 64 Ν.4249/2014. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»