Διευκρινήσεις αναφορικά με την 500€ εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των δοκίμων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ύστερα από αίτημα των Ομοσπονδιών μας πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κ. ΘΕΟΧΑΡΗ στον οποίο είχαμε απευθύνει επιστολή όσον αφορά τη χορήγηση ή μη του βοηθήματος των 500 ευρώ και στους δόκιμους των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Θεοχάρης, οι δόκιμοι δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για τη χορήγησή του στη συγκεκριμένη φόρμα του συστήματος ΤΑΧΙS του Υπουργείου Οικονομικών και θα τους χορηγηθεί εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο, ήτοι να έχουν υποβάλλει δήλωση εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, το εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, να βρίσκονται εντός των περιουσιακών κριτηρίων και να μην έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από την οικογένειά τους.

ds poaxia poasy no sfrag