Εκλογική αποζημίωση

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στο αστυνομικό προσωπικό ο καθορισμός του ύψους της εκλογικής αποζημίωσης στο ποσό των 200 περίπου ευρώ κι αυτών υποκείμενων σε κρατήσεις και στη συνέχεια στη φορολογία εισοδήματος, μη λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της υπερεργασίας και της προσφοράς του Αστυνομικού Προσωπικού κατά τη διάρκεια των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών και των Ευροεκλογών.


Επειδή τις τελευταίες ώρες πληροφορούμαστε ότι προωθείται στη Βουλή τροπολογία που θα εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων εκλογικής αποζημίωσης από τη φορολόγησή τους, θεωρούμε απολύτως ορθό να συμπεριληφθεί σε αυτήν την διάταξη και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το γλίσχρο ποσό της αποζημίωσης, είναι αδιανόητο να υπόκειται σε περαιτέρω μείωση, δικαιώνοντας όσους ευσχήμως σημειώνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να βγάλει και από τη μύγα ξύγκι.
Σεβαστείτε το λειτούργημα και την αξιοπρέπειά μας, συμπεριλαμβάνοντας και τους Αστυνομικούς στην εν λόγω ρύθμιση.

 

ds poaxia poasy no sfrag