Επιστολή στο ΤΕΑΠΑΣΑ για άμεσες ενέργειες - πρωτοβουλίες αναφορικα΄με αναλογιστικές μελέτες - καθορισμό ρήτρας αξιόμαχου - συντελεστή βιωσιμότητας

Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων με την ψήφιση του άρθρου 220 του Νόμου 4281/2014 για την υπαγωγή των τομέων του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και των ρυθμίσεων του κλάδου Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, έχοντας ως δεδομένο τα στενά χρονικά περιθώρια που τάσσονται στο άρθρο αυτό για τη δυνατότητα μετατροπής των τομέων του σε επαγγελματικά Ταμεία,

σας καλούμε να κινήσετε άμεσα τις από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σας, ειδικότερα δε την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, τον καθορισμό της ρήτρας διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων και του συντελεστή βιωσιμότητας, προκειμένου οι Ομοσπονδίες μας, ως οι αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις των ασφαλισμένων, να λάβουν γνώση και να αποφανθούν επ’ αυτών.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα είναι επιζήμια για το Ταμείο.
Εξυπακούεται ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι το μέλλον και η προοπτική του ΤΕΑΠΑΣΑ, απαιτείται από όλους η μέγιστη δραστηριοποίηση και αποτελεσματικότητα ώστε να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα επ’ ωφελεία όλων των ασφαλισμένων του.

 

2014 poaxia poasy  no ypografes