Επιστολή προς τον Διευθυντή Οικονομικών/Α.Ε.Α. με την οποια οι Ομοσπονδίες ζητούν έγγραφη πρόσκληση για τα οδοιπορικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Κύριε Ταξίαρχε,

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και σε όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης την 12-12-2015 στο Αρχηγείο του Σώματος, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε άμεσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων των εκπροσώπων των εργαζομένων επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το αντικείμενο του θέματος και μας γνωρίσετε εγγράφως τη συμφωνηθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών, όπως αυτή συμφωνήθηκε, παρουσία των εκπροσώπων της Φυσικής Ηγεσίας.

 
2015 07 poaxia poasy