Ημερολόγιο

Οκτώβριος.2020
30
Παρασκευή
07:54
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 7

Εβδομάδα 290

Μήνας 2903

Σύνολο 338867

Το περιοδικό μας...

Επιστολή (Π.Ο.ΑΞΙ.Α. - Π.Ο.ΑΣ.Υ.) στον Υπ. Προστασίας του Πολίτη

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Οι Ομοσπονδίες μας που εκπροσωπούν το σύνολο των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία έχουν κατ΄ επανάληψη επισημάνει την έντονη ανησυχία και αγωνία τους τόσο για την βιωσιμότητα του ταμείου όσο και για την αντιμετώπιση του υπάρχοντος προβλήματος της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας.


Το πρόβλημα ξεκινάει από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Η τότε διοίκηση του Μ.Τ.Σ. μετά την εξάντληση των ρευστών διαθεσίμων το έτος 2007-2008 και αφού πρωτύτερα είχε προβεί τα έτη 2001 έως και 2006 σε αυξήσεις του χορηγούμενου μερίσματος κατά 61%, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη βραχυχρόνια ρευστότητα ακολούθησε την μέθοδο της υψηλής δανειακής επιβάρυνσης. Η πολιτική διόγκωσης των δανείων , της επίπλαστης δηλαδή ρευστότητας προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί το Ταμείο στις παροχές, χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν βασικοί παράμετροι όπως η προβληματική σχέση εργαζομένων –συνταξιούχων, η υστέρηση από τους νομοθετημένους κοινωνικούς πόρους, μετακύλησαν το χρέος και τις υποχρεώσεις του ταμείου στο μέλλον.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2009 η διοίκηση του Ταμείου να δηλώσει εξ ανάγκης αδυναμία να καταβάλει τόσο το μέρισμα στους μερισματούχους όσο και το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων. Έκτοτε με απόφαση του κ Υφυπουργού το Υπουργείο Οικονομικών καλύπτει μέχρι και σήμερα την καταβολή του μερίσματος στους μερισματούχους μέσω όμως του συμψηφισμού των δικαιωμάτων από το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα αναστάλθηκε ουσιαστικά η καταβολή των χρημάτων του βοηθήματος επαγγελματικής οικογενειακής αυτοτέλειας στους δικαιούχους που είναι τα παιδιά μετόχων- μερισματούχων με αποτέλεσμα να εκκρεμούν προς εξόφληση οι αιτήσεις των από τον Δεκέμβριο του 2008, δηλαδή 3 έτη.
Κάτω από την αδυναμία της αυτόνομης καταβολής των παροχών του ταμείου, το 2011 θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την αύξηση της ρευστότητας του ταμείου τα οποία συνίστανται στην αύξηση της εισφοράς των μετόχων από 4% σε 5%, την μείωση του χορηγουμένου μερίσματος κατά 25% στους μερισματούχους και η μεταφορά της κράτησης των μετόχων του ταμείου από το ΤΠΔΥ σε αυτό.
Με τα μέτρα αυτά το πρόβλημα δεν λύθηκε, καθώς δεν συνδυάστηκαν με ριζικές παρεμβάσεις στην λειτουργία του , αλλά απεναντίας συνεχίζεται να υφίσταται το πρόβλημα της ταμειακής ρευστότητας λόγω και της αλματώδους αύξησης του αριθμού των νέων μερισματούχων. Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας άμεσης περικοπής του μερίσματος στους μερισματούχους για το 2012.


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,


Η εξεύρεση νέων πόρων προς αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Ταμείου αποτελεί εκ των πραγμάτων την πρώτιστη και αδιαφιλονίκητη προϋπόθεση προκειμένου το ταμείο να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα βιωσιμότητάς του.
Εκτός όμως από την ανάγκη εξεύρεσης νέων πόρων απαιτούνται και άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε εξυγίανση και μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου.


Με υπευθυνότητα οι Ομοσπονδίες μας, σας προτείνουν τα ακόλουθα μέτρα:


-την τροποποίηση του αρθ. 1 του Π.Δ. 2554/1953 που θα προβλέπει την αύξηση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβούλιου , ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή ο οριζόμενος από αυτόν αναπληρωτής του καθώς και δύο εκπρόσωποι των εν ενεργεία αστυνομικών που θα ορίζονται από τις Ομοσπονδίες μας, ως εκπρόσωποι των μετόχων που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία , καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση των εν ενεργεία αστυνομικών.
-την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τον διακανονισμό της αποπληρωμής του συνολικού χρέους του Ταμείου προς το Υπουργείο Οικονομικών από την κάλυψη καταβολής του μερίσματος.
-την άμεση εξαίρεση – αποδέσμευση των κρατήσεων που γίνονται για το βοήθημα οικογενειακής –Επαγγελματικής αυτοτέλειας στους μετόχους – μερισματούχους, προκειμένου να αρχίσει η καταβολή του βοηθήματος στους δικαιούχους μέσω των χρημάτων των κρατήσεων.
-την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, για την τμηματική είσπραξη (ποσοστού 30%) των κρατήσεων που καταβάλλουν οι συνταξιούχοι –μερισματούχοι του ταμείου για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.


ds poaxia_poasy_no_sfrag

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...