Ημερολόγιο

Οκτώβριος.2020
20
Τρίτη
02:55
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 6

Εβδομάδα 60

Μήνας 2177

Σύνολο 338141

Το περιοδικό μας...

Ανακήρυξη ανάδοχου εταιρείας για εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τους Τομείς Πρόνοιας ΤΕΑΠΑΣΑ.

Προς: Τον Πρόεδρο Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη ΔΡΑΚΑΚΗ

Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ . Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ

   2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ

   3) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ

   4) Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

   5) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

   6) Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

   7) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

   8) Ανάδοχο Εταιρεία SANNY

Θέμα: «Παροχή Οικονομικών Στοιχείων για τους Τομείς Πρόνοιας(ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ) του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Σχετ.: α) Υπ’ αριθ. 8069/2/182 από 19-09-2014 έγγραφό σας

   β) Υπ’ αριθ. 506/1/17ι από 20-09-2014 έγγραφό μας

   γ) Υπ’ αριθ. 124371/0385 από 22-09-2014 έγγραφο Δ/ντου Διεύθυνσης Ασφάλισης- Παροχών ΤΕΑΠΑΣΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι οι Ομοσπονδίες μας, ως οι αντιπροσωπευτικότερες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας (ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου «Αναλογιστική υποστήριξη για τη δυνατότητα μετατροπής και των Τομέων Πρόνοιας (ΤΠΑΣ-ΤΠΥΑΠ) σε Ν.Π.Ι.Δ. (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης), σύμφωνα με το άρθρο 220 του Ν. 4281/2014, ανακηρύσσοντας ως ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου την εταιρεία SANNY (υπεύθυνη έργου κ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ Μαριάνννα).

Προς τούτο, παρακαλούμε όπως τύχουμε της συνεργασίας σας, παρέχοντας στον υπεύθυνο της ανάδοχου εταιρείας: α) τις αναγκαίες καταστατικές διατάξεις των Τομέων και μία σύνοψη αυτών, β) όλα εκείνα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία και γ) ότι άλλο σχετικό ήθελε ζητηθεί για την υλοποίηση του έργου, καθόσον έχει χρέος να περαιώσει αυτό μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο Κλάδος Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής, όπου κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την από μέρους του κάθε σχετική συνδρομή και παροχή στοιχείων που ήθελαν ζητηθεί από το ΤΕΑΠΑΣΑ, κατ’ απαίτηση του υπευθύνου της αναδόχου εταιρείας.

2014 poaxia poasy  no ypografes

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...